Drukuj

Art. 27 KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 27.

§ 1. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, kara pozbawienia wolności trwa najkrócej 5 dni, najdłużej – 5 lat; wymierza się ją w dniach, miesiącach i latach.

§ 2. Kara aresztu wojskowego trwa najkrócej 5 dni, najdłużej – 2 lata; wymierza się ją w dniach, miesiącach i latach.

Artykuł 1 ...25 26 27 28 29 ...191

Przejdź do artykułu