Drukuj

Art. 71 KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 71.

Kto przez rażące naruszenie przepisów dotyczących przewozu lub przechowywania znaków akcyzy naraża je na bezpośrednie niebezpieczeństwo kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia lub zgubienia,

podlega karze grzywny do 480 stawek dziennych.

Artykuł 1 ...69c 70 71 72 73 ...191

Przejdź do artykułu