Drukuj

Art. 43lb KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 43lb.

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do skazanego, wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub karę pozbawienia wolności orzeczoną w warunkach, o których mowa w art. 37b lub w art. 87 § 2 Kodeksu karnego.

Artykuł 1 ...43l 43la 43lb 43lc 43ld ...259

Przejdź do artykułu