Drukuj

Art. 75 KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 75.

Importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz przedstawiciel podatkowy, który nie dopełnia obowiązku uzyskania od podmiotu mającego siedzibę poza terytorium kraju rozliczenia z przekazanych mu znaków akcyzy,

podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Artykuł 1 ...73a 74 75 75a 75b ...191

Przejdź do artykułu