Drukuj

Art. 218 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 218.

Organizację Skarbu Państwa oraz sposób zarządzania majątkiem Skarbu Państwa określa ustawa.
Artykuł 1 ...216 217 218 219 220 ...243

Przejdź do artykułu