Drukuj

Art. 93 KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 93.

§ 1. (uchylony)

§ 2. Kto rażąco narusza przepisy prawa celnego w zakresie warunków działalności wolnego obszaru celnego lub składu celnego,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto rażąco narusza przepisy w zakresie warunków prowadzenia magazynu czasowego składowania.

Artykuł 1 ...91 92 93 94 95 ...191

Przejdź do artykułu