Drukuj

Art. 95 KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 95.

§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej,

podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Artykuł 1 ...93 94 95 96 97 ...191

Przejdź do artykułu