Drukuj

Art. 104 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 104.

Korzystanie przez skazanego z przysługujących mu praw powinno następować w sposób nienaruszający praw innych osób oraz niezakłócający ustalonego w zakładzie karnym porządku.

Artykuł 1 ...102 103 104 105 105a ...259

Przejdź do artykułu