Drukuj

Art. 259 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 259.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 1998 r., z tym że przepisy art. 251254 obowiązują nie dłużej niż przez 10 lat od dnia jej wejścia w życie.

 

Artykuł 1 ...257 258 259

Przejdź do artykułu