Drukuj

Art. 108 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 108.

§ 1. Administracja zakładu karnego ma obowiązek podejmowania odpowiednich działań celem zapewnienia skazanym bezpieczeństwa osobistego w czasie odbywania kary.

§ 2. Skazany jest obowiązany poinformować niezwłocznie przełożonego o zagrożeniach dla jego bezpieczeństwa osobistego oraz unikać tych zagrożeń.

Artykuł 1 ...106 107 108 109 110 ...259

Przejdź do artykułu