Drukuj

Art. 114 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 114.

Skazanemu, który nie ma możliwości zarobkowania oraz nie posiada niezbędnych środków materialnych, dyrektor zakładu karnego może przyznać miesięczną zapomogę w wysokości do 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników.

Artykuł 1 ...113 113a 114 115 115a ...259

Przejdź do artykułu