Drukuj

Art. 133 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 133.

Skazanemu wywiązującemu się z obowiązków ucznia po roku nauki można udzielić 14-dniowego urlopu, jeżeli nie ma on prawa do takiego urlopu z tytułu wykonywanej pracy, w ramach którego korzysta on z takich uprawnień i ulg, jakie w okresie urlopu przysługują skazanemu pracującemu.

Artykuł 1 ...131a 132 133 134 135 ...259

Przejdź do artykułu