Drukuj

Art. 164 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 164.

§ 1.  Okres  do  6 miesięcy  przed  przewidywanym   warunkowym zwolnieniem lub przed wykonaniem kary stanowi, w miarę potrzeby, czas niezbędny na przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu, zwłaszcza dla nawiązania kontaktu z kuratorem  sądowym  lub  podmiotami,  o których  mowa  w art. 38 § 1. Okres ten ustala, za zgodą skazanego, komisja penitencjarna.

§ 2. Okres, o którym mowa w § 1, może również wyznaczyć sąd penitencjarny w postanowieniu o udzieleniu lub odmowie warunkowego zwolnienia, jeżeli uzna to za niezbędne.

Artykuł 1 ...162 163 164 165 166 ...259

Przejdź do artykułu