Drukuj

Art. 173c KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 173c.

W czasie wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego sądowy kurator zawodowy składa stosowne wnioski oraz niezwłocznie zawiadamia sąd o każdym przypadku naruszenia przez skazanego porządku prawnego lub nałożonego na skazanego obowiązku, w szczególności o popełnieniu przez skazanego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Artykuł 1 ...173a 173b 173c 174 175 ...259

Przejdź do artykułu