Drukuj

Art. 18 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 18.

§ 1. W postępowaniu wykonawczym sąd orzeka postanowieniem.

§ 2. W kwestiach niewymagających postanowienia prezes sądu lub upoważniony sędzia wydaje zarządzenia.

§ 3. W kwestiach niewymagających postanowienia sądu penitencjarnego zarządzenia wydaje sędzia penitencjarny.

Artykuł 1 ...17 17a 18 18a 19 ...259

Przejdź do artykułu