Drukuj

Art. 200c KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 200c.

Do zakładu psychiatrycznego dysponującego warunkami podstawowego zabezpieczenia kieruje się sprawcę, który nie kwalifikuje się do zakładu psychiatrycznego, o którym mowa w art. 200a oraz w art. 200b.

Artykuł 1 ...200a 200b 200c 201 202 ...259

Przejdź do artykułu