Drukuj

Art. 224 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 224.

Przepisy części ogólnej, szczególnej i końcowej stosuje się odpowiednio do żołnierzy, a w wypadkach wskazanych w ustawie – także do osób powołanych do pełnienia służby wojskowej, ze zmianami wynikającymi z przepisów niniejszej części.

Artykuł 1 ...223d 223e 224 224a 225 ...259

Przejdź do artykułu