Drukuj

Art. 233 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 233.

Oddzielnie rozmieszcza się następujących skazanych:

1) oficerów;

2) podoficerów zawodowych, służby nadterminowej i okresowej;

3) pozostałych.

Artykuł 1 ...231 232 233 234 235 ...259

Przejdź do artykułu