Drukuj

Art. 248 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 248.

(uchylony)

Artykuł 1 ...246 247 248 249 249a ...259

Przejdź do artykułu