Drukuj

Art. 258 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 258.

Jeżeli do któregokolwiek z przedmiotów unormowanych w niniejszym kodeksie przewidziane jest wydanie przepisów wykonawczych, do czasu ich wydania zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami niniejszego kodeksu.

Artykuł 1 ...256 257 258 259

Przejdź do artykułu