Drukuj

Art. 36 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 36.

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób, zakres i tryb sprawowania nadzoru penitencjarnego, uwzględniając w szczególności legalność i prawidłowość wykonywania kary pozbawienia wolności, sposób eliminowania stwierdzonych uchybień oraz sposoby dokumentowania i przeprowadzania tego nadzoru, a także rodzaj i typ zakładu karnego.

Artykuł 1 ...34 35 36 37 38 ...259

Przejdź do artykułu