Drukuj

Art. 43lg KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 43lg.

Przed wydaniem postanowienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny wysłuchuje skazanego lub jego obrońcę, sądowego kuratora zawodowego, jeżeli składał wniosek o zezwolenie, o którym mowa w art. 43la § 1, oraz przedstawiciela skazanego, o którym mowa w art. 42.

Artykuł 1 ...43le 43lf 43lg 43lh 43li ...259

Przejdź do artykułu