Drukuj

Art. 44 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 44.

§ 1. Skazanego na grzywnę sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni.

§ 2. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu grzywnę ściąga się w drodze egzekucji.

Artykuł 1 ...43ze 43zf 44 45 46 ...259

Przejdź do artykułu