Drukuj

Art. 5 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 5.

§ 1. Skazany jest podmiotem określonych w niniejszym kodeksie praw i obowiązków.

§ 2. Skazany ma obowiązek stosować się do wydanych przez właściwe organy poleceń zmierzających do wykonania orzeczenia.

Artykuł 1 ...3 4 5 6 7 ...259

Przejdź do artykułu