Drukuj

Art. 60 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 60.

Sąd, a także sądowy kurator zawodowy mogą w każdym czasie żądać od skazanego wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary ograniczenia wolności i w tym celu wzywać skazanego do osobistego stawiennictwa.

Artykuł 1 ...58 59 60 61 62 ...259

Przejdź do artykułu