Drukuj

Art. 64a KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 64a.

Na postanowienie w przedmiocie zwolnienia skazanego od reszty kary ograniczenia wolności, wydane na podstawie art. 83 Kodeksu karnego, oraz na postanowienie w przedmiocie okresu dotychczas wykonanej kary ograniczenia wolności podlegającej zaliczeniu na poczet innej kary, przysługuje zażalenie.

Artykuł 1 ...63b 64 64a 65 65a ...259

Przejdź do artykułu