Drukuj

Art. 69 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 69.

Karę pozbawienia wolności wykonuje się, z zastrzeżeniem art. 87 § 4, w następujących rodzajach zakładów karnych:

1) zakładach karnych dla młodocianych;

2) zakładach karnych dla odbywających karę po raz pierwszy;

3) zakładach karnych dla recydywistów penitencjarnych;

4) zakładach karnych dla odbywających karę aresztu wojskowego.

Artykuł 1 ...67 68 69 70 71 ...259

Przejdź do artykułu