Drukuj

Art. 73 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 73.

§ 1. W zakładzie karnym utrzymuje się dyscyplinę i porządek w celu zapewnienia bezpieczeństwa i realizacji zadań kary pozbawienia wolności, w tym ochrony społeczeństwa przed przestępczością.

§ 2. Dyrektor ustala porządek wewnętrzny zakładu karnego.

Artykuł 1 ...71 72 73 73a 74 ...259

Przejdź do artykułu