Drukuj

Art. 85 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 85.

W zakładzie karnym dla odbywających karę po raz pierwszy osadza się również skazanych odbywających zastępczą karę pozbawienia wolności orzeczoną w tej samej sprawie oraz skazanych na karę pozbawienia wolności niewymienionych w art. 86.

Artykuł 1 ...83 84 85 86 87 ...259

Przejdź do artykułu