Drukuj

Art. 102b KM


Kodeks morski
Artykuł 102b.

Suma ubezpieczenia każdego statku od odpowiedzialności za roszczenia morskie dla roszczeń wynikłych z każdego odrębnego zdarzenia, powinna być równa odpowiedniej maksymalnej granicy odpowiedzialności, określonej zgodnie z Konwencją o ograniczeniu odpowiedzialności.

Artykuł 1 ...102 102a 102b 102c 102d ...360

Przejdź do artykułu