Drukuj

Art. 102g KM


Kodeks morski
Artykuł 102g.

Kontrolę przestrzegania przepisów o ubezpieczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie sprawują dyrektorzy urzędów morskich.

Artykuł 1 ...102e 102f 102g 103 104 ...360

Przejdź do artykułu