Drukuj

Art. 203 KM


Kodeks morski
Artykuł 203.

Jeżeli agent, dokonując czynności prawnej w imieniu armatora, przekracza granice swego umocowania, czynność ta wiąże mimo to armatora, chyba że niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o dokonaniu czynności oświadczył drugiej stronie, że nie potwierdza czynności agenta.

Artykuł 1 ...201 202 203 204 205 ...360

Przejdź do artykułu