Drukuj

Art. 206 KM


Kodeks morski
Artykuł 206.

§ 1. Każda ze stron może na 3 miesiące naprzód wypowiedzieć umowę agencyjną zawartą na czas nieoznaczony.

§ 2. Każda ze stron może z ważnej przyczyny niezwłocznie odstąpić od umowy, jednak nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia, w którym dowiedziała się o tej przyczynie.

Artykuł 1 ...204 205 206 207 208 ...360

Przejdź do artykułu