Drukuj

Art. 222 KM


Kodeks morski
Artykuł 222.

§ 1. Usługi pilotowe są świadczone w pilotażu dobrowolnym lub obowiązkowym.

§ 2. Pilotaż obowiązkowy wprowadzany jest, jeżeli wymagają tego warunki bezpieczeństwa morskiego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Artykuł 1 ...220 221 222 223 224 ...360

Przejdź do artykułu