Drukuj

Art. 25 KM


Kodeks morski
Artykuł 25.

Rejestr okrętowy składa się z ksiąg rejestrowych prowadzonych odrębnie dla statków:

1) stanowiących polską własność i uważanych za stanowiące polską własność (rejestr stały);

2) które uzyskały czasową polską przynależność (rejestr tymczasowy);

3) w budowie (rejestr statków w budowie).

Artykuł 1 ...23 24 25 26 27 ...360

Przejdź do artykułu