Drukuj

Art. 256 KM


Kodeks morski
Artykuł 256.

§ 1. Roszczenie z awarii wspólnej przedawnia się z upływem dwóch lat od dnia zakończenia podróży.

§ 2. Bieg przedawnienia przerywa się przez zgłoszenie roszczenia dyspaszerowi wyznaczonemu zgodnie z art. 255 § 3. Przedawnienie biegnie na nowo od dnia doręczenia dyspaszy.

Artykuł 1 ...254 255 256 257 258 ...360

Przejdź do artykułu