Drukuj

Art. 260 KM


Kodeks morski
Artykuł 260.

§ 1. Jeżeli zderzenie nastąpiło wskutek przypadku lub siły wyższej albo jeżeli przyczyny nie można ustalić, szkodę ponosi ten, kto jej doznał.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również, gdy statki lub jeden z nich były w czasie zderzenia zakotwiczone.

Artykuł 1 ...258 259 260 261 262 ...360

Przejdź do artykułu