Drukuj

Art. 320 KM


Kodeks morski
Artykuł 320.

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Kodeksie morskim, ubezpieczyciel odpowiada za szkody będące bezpośrednim następstwem niebezpieczeństw objętych umową ubezpieczenia.

Artykuł 1 ...318 319 320 321 322 ...360

Przejdź do artykułu