Drukuj

Art. 323 KM


Kodeks morski
Artykuł 323.

W razie zderzenia statków ubezpieczyciel odpowiada z tytułu ubezpieczenia statku zarówno za szkodę w przedmiocie ubezpieczenia, jak i za ciążące na ubezpieczającym zobowiązania do wyrównania szkody wyrządzonej wskutek zderzenia osobom trzecim.

Artykuł 1 ...321 322 323 324 325 ...360

Przejdź do artykułu