Drukuj

Art. 34 KM


Kodeks morski
Artykuł 34.

Izba morska bada, czy:

1) zgłoszenie lub wniosek i dołączone do nich dokumenty odpowiadają pod względem treści i formy obowiązującym przepisom prawa;

2) zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistością, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.

Artykuł 1 ...32 33 34 35 36 ...360

Przejdź do artykułu