Drukuj

Art. 348 KM


Kodeks morski
Artykuł 348.

§ 1. Sąd przyznaje biegłemu-komisarzowi stosowne wynagrodzenie.

§ 2. W toku postępowania sąd może zarządzić wpłacenie przez wnioskodawcę zaliczki na poczet wynagrodzenia i wydatków biegłego-komisarza.

Artykuł 1 ...346 347 348 349 350 ...360

Przejdź do artykułu