Drukuj

Art. 351 KM


Kodeks morski
Artykuł 351.

W sprawach o roszczenia odszkodowawcze dochodzone na podstawie przepisów tytułu VII działu III wyłącznie właściwy jest Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Artykuł 1 ...349 350 351 352 353 ...360

Przejdź do artykułu