Drukuj

Art. 355 KM


Kodeks morski
Artykuł 355.

§ 1. (uchylony)

§ 2. Prawa rzeczowe na statku wpisane w stałym rejestrze statku podlegają prawu państwa tego rejestru.

§ 3. (uchylony)

§ 4. Do przywilejów na statku i na ładunku stosuje się prawo państwa, w którym dochodzone jest przed sądem roszczenie o zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej przywilejem.

Artykuł 1 ...353 354 355 356 357 ...360

Przejdź do artykułu