Drukuj

Art. 70 KM


Kodeks morski
Artykuł 70.

§ 1. Jeżeli na statku znajdującym się w podróży wyczerpały się zapasy żywności, kapitan ma prawo zarządzić – w celu równomiernego rozdziału – rekwizycję znajdującego się na statku ładunku, który nadaje się do spożycia.

§ 2. Wartość zarekwirowanego ładunku obowiązany jest zwrócić armator.

Artykuł 1 ...68 69 70 71 72 ...360

Przejdź do artykułu