Drukuj

Art. 147 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 147.

Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony. Wznowienie postępowania z przyczyny określonej w art. 145 § 1 pkt 4 oraz w art. 145a i art. 145b następuje tylko na żądanie strony.

Artykuł 1 ...145b 146 147 148 149 ...269

Przejdź do artykułu