Drukuj

Art. 269 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 269.

Decyzje określone w innych przepisach prawnych jako prawomocne uważa się za ostateczne, chyba że z przepisów tych wynika, iż dotyczą one takiej decyzji, która została utrzymana w mocy w postępowaniu sądowym bądź też nie została zaskarżona w tym postępowaniu z powodu upływu terminu do wniesienia skargi.

 

Artykuł 1 ...268 268a 269

Przejdź do artykułu