Drukuj

Art. 20 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 20.

Właściwość rzeczową organu administracji publicznej ustala się według przepisów o zakresie jego działania.

Artykuł 1 ...18 19 20 21 22 ...269

Przejdź do artykułu