Drukuj

Art. 219 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 219.

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Artykuł 1 ...217 218 219 220 221 ...269

Przejdź do artykułu