Drukuj

Art. 45 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 45.

Jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym doręcza się pisma w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism. Przepis art. 44 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...43 44 45 46 47 ...269

Przejdź do artykułu