Drukuj

Art. 93 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 93.

Rozprawą kieruje wyznaczony do przeprowadzenia rozprawy pracownik tego organu administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie. Gdy postępowanie toczy się przed organem kolegialnym, rozprawą kieruje przewodniczący albo wyznaczony członek organu kolegialnego.

Artykuł 1 ...91 92 93 94 95 ...269

Przejdź do artykułu